Updated:September 23, 2018
அமித் பட்டேல்
This post contains references to products from one or more of our advertisers. We may receive compensation when you click on links to those products. For an explanation of our Advertising Policy, visit this page


ரேட்டிங்
: ★★★★★

Brain Sensei offers a unique way to prepare for the Project Management Professional exam. Its mission is to provide simple and innovative ways to help you achieve your learning goals through the use of storytelling.

Brain Sensei stands out from the other test prep courses by using an animated story to reinforce key project management concepts. Stories have been proven to make it easier for people to absorb information. With this approach, Brain Sensei provides an engaging way to learn in addition to its easy to read content, வினாடி, and a ton of practice questions.

ப்ரோஸ்

1. Interactive Lessons With Storytelling

Unlike any other PMP review course, Brain Sensei will draw you into a story of a Samurai who overcomes adversity in Feudal Japan. By using an engaging animated story, you will be entertained while bolstering key project management concepts. Most PMP test prep courses are dull and lifeless. With Brain Sensei, your PMP course will be anything but boring.

Stories have been used to share knowledge and teach lessons since the dawn of humankind. Research has also proven that when you receive information in the form of a story, you will have an easier time absorbing and recalling information. Brain Sensei’s review material is broken up with little animation clips. These brief animation clips are not only entertaining, but also act as an efficient way to remember important concepts on test day.

2. பாஸ் உத்தரவாத

Brain Sensei offers a 100% pass guarantee with their 35 hour Complete PMP Exam Prep course. With the unique memorization tactics and innovative teaching style, Brain Sensei guarantees you’ll get that passing score. If you meet all the course requirements but still end up failing the exam, you can retake the Brain Sensei PMP prep course for free!

3. Includes Contact Hours for PMP Certification

As a Registered Education Provider (REP) with the Project Management Institute (சிறிய மற்றும் நடுத்தர), you will meet the 35 hour requirements for the PMP exam. This course is a great way to maximize your study time without having you pay extra for a course that will let you gain contact hours. And, you’ll be having fun while putting in the hours!

4. Practice Questions and Quizzes

In addition to the four full length Practice Exams available at the end of the course, you are given quizzes throughout your lessons. These short self-assessments can track your progress and help guide you towards topics that need more study time.

Brain Sensei’s complete PMP course comes equipped with more than 900 practice exam questions and answer explanations. Almost everyone who has passed the PMP exam will agree that practice questions are the most important part of studying and the best way to get you that passing score.

5. Your Own Personal Sensei (Instructor)

It’s not very fun to listen to a boring professor read from a book. Many other PMP test prep instructor led courses have this problem. But with Brain Sensei, you get your own personal animated sensei! He will be your teacher throughout your studies and offer you any additional help or questions you may run into.

Brain Sensei understands that self-studying with slide shows is not very engaging. That’s why it gives you your own private teacher that takes you through the studying process step-by-step. This will help keep you from getting lost in the mountains of material and since he’s animated, he’ll always be there to support you.

6. Detailed Progress Tracking

It’s crucial to your success to know where you stand. Brain Sensei just introduced real-time and detailed progress tracking reports. In your dashboard you’ll find your scores, duration and status all in one place.

பாதகம்

1. Course Design

While other courses have fancy technology and a flashy website layout, this course is pretty basic and lacking innovative design. You may prefer this since it is a direct and to-the-point way to learn. There aren’t any additional distractions that can take your focus away from studying. So depending on how you plan to study, this could be a non issue.

சிறந்த பயனர்

If you are struggling to find a course that consistently keeps you engaged, Brain Sensei’s PMP Review Course is the test prep for you! You will be learning PMP concepts and have them ingrained through an exciting story of a young samurai taking on a variety of projects and challenges. This is helpful if you like to learn by experience. You will be able to have anecdotal memories of information that will be tested on exam day, making it easy for you to remember key concepts.

என் பரிந்துரை

அனிமேஷன் கதை கிளிப்புகள் உங்கள் தனிப்பட்ட சென்ஸெய் இன்ஸ்ட்ரக்சன் பின்வரும் மற்றும் பார்த்ததன் மூலம், நீங்கள் சாத்தியம் குறைந்தது போரிங் வழியில் கற்றல் வேண்டும். நான் சாதாரணமாக பொருள் படிக்கும் வைக்க மையமாக மற்றும் தங்களை ஊக்கப்படுத்துதல் அடக்க முடியாமல் தவிக்கிறான் எவருக்கும் இந்த நிச்சயமாக பரிந்துரைக்கும். மூளை சென்ஸெய் கற்றல் சிறந்த வைத்து இரகசியங்களை ஒன்றாகும் வெளிப்படுத்துகிறது: கதைசொல்லல்.

இந்த உயர் தரம் ஆய்வு நிச்சயமாக PMP பரீட்சை அனுப்ப நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் கொடுக்கும், உட்பட ஒரு 100% உறுதி உத்தரவாதம் கடந்து என்று மூளை சென்ஸெய் மென்பொருள் படைப்புகள். This course is anything but traditional, teaching you through an fascinating story and high-quality interactive content that is consistently up to date with any changes made by the PMI. Check out Brain Sensei’s free demo and see the storytelling learning for yourself!

GO TO BRAIN SENSEI!

Brain Sensei PMP Review Course Overview

Brain Sensei Review
பலங்கள்
1.Interactive Lessons with Storytelling
2.பாஸ் உத்தரவாத
3.Includes Contact Hours
4.Practice Questions and Quizzes
5.Your Own Personal Instructor

Brain Sensei Review
ஆல் எழுதப்பட்டது: அமித் பட்டேல்
5 / 5 நட்சத்திரங்கள்

Related Posts

பதிப்புரிமை © 2018 CrushThePMExam.com. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.