ວິທີການຮັບການຢັ້ງຢືນ CAPM ຂອງທ່ານ

CAPM ການຢັ້ງຢືນເປັນຫນຶ່ງໃນການຮັບຮອງຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫມ່ທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ. ຮຽນຮູ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ທີ່ຈະມີຄຸນສົມບັດ, ສຶກສາສໍາລັບ, ແລະມີລາຍການຢັ້ງຢືນ CAPM ຂອງທ່ານເພື່ອເຕັ້ນໄປຫາເລີ່ມວຽກໃຫມ່ການບໍລິຫານໂຄງການຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້!

CAPM vs PMP: ທີ່ຢັ້ງຢືນເປັນທີ່ດີກວ່າ?

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຢັ້ງຢືນການບໍລິຫານໂຄງການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ຂອງທ່ານສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ຍາກ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການ CAPM ແລະໃບຢັ້ງຢືນ PMP ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຄໍາຖາມສໍາພາດບໍລິຫານໂຄງຍອດນິຍົມ & ຄໍາຕອບ

ອ່ານກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດການບໍລິຫານໂຄງການຄໍາຖາມສໍາພາດວຽກເຮັດງານທໍາແລະວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຕອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການທີ່ດິນວຽກເຮັດງານທໍາຄວາມຝັນຂອງທ່ານ!

CAPM Certification Requirements

The CAPM or Certified Associate in Project Management offered by the Project Management Institute (SMEs) is an ideal certification for beginning project managers because it allows them to highlight their ability to perform as a project manager without a great deal of experience. The following information explains what the CAPM certification is, why you might want it, and how to get it.