PMI-ACP ສະຫນາມ Prep ສອບເສັງ

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເລືອກເອົາ PMI-ACP ແນ່ນອນ prep ສອບເສັງສິດເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼືທໍາລາຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ່ຈະຜ່ານການທົດສອບຂອງທ່ານແລະກາຍເປັນປະ Certified Agile. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ຈ່າຍຊົ່ວໂມງຈໍານວນຫຼາຍຮຽນ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຊອກຫາວິຊາທີ່ດີທີ່ສຸດ fits ແບບການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານ.

PMI-ACP vs CSM Certification: ທີ່ດີຍິ່ງ?

ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງສອງໃບຢັ້ງຢືນ Agile; PMI-ACP ແລະ CSM. ໄດ້ຮັບ scoop ໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ, ແລະຂໍ້ມູນການສອບເສັງເພື່ອເບິ່ງວ່າໃຜເປັນເຫມາະທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເຮັດວຽກການບໍລິຫານໂຄງການຂອງທ່ານ.